BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip

Skargi i wnioski

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
 2. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków: Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00
 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
   

Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 1. Skargi i wnioski muszą zawierać:
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  • adres wnoszącego

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
  • pisemnie
  • telegraficznie
  • za pomocą dalekopisu
  • telefaxem
  • pocztą elektroniczną
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP
  • ustnie do protokołu
 2. Terminy załatwiania skarg i wniosków:
  Skargi (wnioski) Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Szczecinie  załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 3. Tryb odwoławczy:
  Organem sprawującym nadzór nad Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Główny Inspektor Sanitarny, adres: Targowa 65, 03-729 Warszawa
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 29743
 • Data opublikowania : 2011-07-05 11:31:00
 • Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-31 08:34:14
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
 • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
 • Odpowiedzialny za treść : Nowacka-Redlińska Ewa
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.