BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Działalność ::..cji publicznej Wniosek o udostępni..formacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, jest udostępniona na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r.  poz.782 z późn. zm. ). 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Wojewódzka Stacja  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzka Stacja  , nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Wojewódzka Stacja  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Wojewódzką Stację  w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzka Stacja  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas może zostać  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dla wniosku o udzielenie informacji publicznej nie jest wymagana szczególna forma.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
 • złożyć osobiście : adres jak powyżej;
 • przesłać na numer fax: 91 461 4640
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e:mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl

Wniosek pisemny powinien obejmować podanie: imienia i nazwiska (nazwy) podmiotu zainteresowanego, jego dokładnego adresu (miejsca zamieszkania lub siedziby), treści żądania oraz podpisu. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 78 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z regulacją u.p.e.) jest równoważne formie pisemnej.

Wniosek można  złożyć korzystając z poniższego formularza.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM
PRZEZ WSSE W SZCZECINIE DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Lp.

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1

Skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

 • skopiowanie danych na płytę CD, (koszt zakupu płyty CD),
 • skopiowanie danych na płytę  DVD, (koszt zakupu płyty DVD)

 

0.82,-

2.10,-

2

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.10,-(za każdą kolejną stronę, powyżej dziesięciu)

0.20,-(za każdą kolejną kartkę powyżej pięciu)

3

Wydruk komputerowy

0.05,-(za każdą stronę powyżej dziesięciu)

4

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.20,-(za każdą kolejną stronę powyżej dziesięciu)

0.40,-(za każdą kolejną kartkę powyżej pięciu)

5

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową.

Według cennika usług Poczty Polskiej SA.

6

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską.

Według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie.

7

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu:

 • strefa miejscowa
 • strefa zamiejscowa
 • za granicę

Wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłu i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika TPSA

lista załączników:

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 27915
 • Data opublikowania : 2011-09-07 13:47:31
 • Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-29 16:40:19
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
 • Informację wprowadził : Szczęsny Piotr
 • Odpowiedzialny za treść : Nowacka-Redlińska Ewa
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.