BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Przetarg:

Przetarg na: dostawę wzorców fizycznych / chemicznych, wzorców mikrobiologicznych, materiałów odniesienia (chemicznych ), materiałów odniesienia (mikrobiologicznych ), akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

Data ogłoszenia: 2012-03-20 10:49:33

Data składania ofert: 2012-03-30 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2012-03-30 10:00:00

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

125 000 euro

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„dostawę wzorców fizycznych / chemicznych, wzorców mikrobiologicznych, materiałów odniesienia (chemicznych ), materiałów odniesienia (mikrobiologicznych ), akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie”

W ramach kodów CPV: 24000000-4, 33698100-0, 38000000-5 wg „Wspólnego słownika zamówień".

Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

 • pobrać ze strony internetowej: http://www.wsse.szczecin.pl
 • odebrać w siedzibie przy ul. Spedytorskiej 6/7, pok. Nr 15 w godzinach od 7:25 do 15:00
 • przesłać pocztą na wniosek wykonawcy, przesłany na numer faxu: 091/462-40-60.

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

przy ul. Spedytorskiej 6/7 wzorców fizycznych / chemicznych, wzorców mikrobiologicznych, materiałów odniesienia (chemicznych ), materiałów odniesienia (mikrobiologicznych ), odczynników chemicznych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej zamieszczonych w poniższych tabelach:

Część nr 1

 Wzorce fizyczne / chemiczne

Lp.

Nazwa wzorca

Jedn. miary

Ogółem

Ilość

op.

 
1

Ochratoksyna A – wzorzec10 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
2

Patulina – wzorzec 100 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
3

Aflatoksyna G1 – wzorzec 2 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
4

Aflatoksyna B1 – wzorzec 2 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
5

Aflatoksyna B2 – wzorzec 0,5 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
6

Aflatoksyna G2 – wzorzec 0,5 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
7

Aflatoksyna M1 – wzorzec 0,5 µg/ml w acetonitrylu

ml

2 ml

1

 
8

Kwas sorbowy – wzorzec  99,9%

g

1g

1

 
9

Sacharynian sodu – wzorzec

g

1g

1

 
10

Aspartam – wzorzec

g

1g

1

 
11

Tradimefon

g

0,25

1

 
12

Triadimenol

g

0,25g

1

 
13

Fentoat

g

0,10g

1

 
14

o,p’- DDE

g

0,20g

2

 
15

p,p’- DDE

g

0,25g

1

 
16

p,p’- DDT

g

0,25g

1

 
17

Cyprodynil

g

0,25g

1

 
18

Dimetoat

g

0,25g

1

 
19

Fenitrotion

g

0,25g

1

 
20

Cyflutryna

g

0,25g

1

 
21

Aldryna

g

0,25g

1

 
22

Pirimifos metylowy

g

0,25g

1

 
23

Dikofol

g

0,10 g

1

 
24

Metamidofos

g

0,25g

1

 
25

Profenofos

g

0,25g

1

 
26

Chlorpiryfos metylowy

g

0,25

1

 
27

Procymidon

g

0,25

1

 
28

Wzorzec pH – 4

ml

500ml

1

 
29

Wzorzec pH – 7

ml

500ml

1

 
30

Wzorzec konduktometryczny κ=0,1410 S/m

ml

500 ml

1

 
31

Wzorzec rtęci do ASA  o stężeniu 1000 µg/l

ml

100ml

1

 

(matryca: kwas azotowy)

 
32

Wzorzec zawartości chlorynów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml (matryca: woda)

ml

100ml

1

 
33

Wzorzec zawartości jonów chlorkowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml (matryca: woda)

ml

100ml

1

 
34

Mieszanina wzorcowa o stężeniu 100 µg/ml każdego ze składników do chromatografii gazowej w metanolu o minimalnym składzie:

?  Chloroform

?  Bromodichlorometan

?  Dibromochlorometan

?  Bromoform

?  1,2-dichloroetan

ml

 

 

 

 

 

 

2x1ml

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?  Trichloroeten

?  Tetrachloroeten

?  Tetrachlorometan

Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 8 składników

 

 

 

 

 

 

 
35

Butan-1-ol wzorzec do GC

ml

2ml

1

 
36

2-Etoksyetanol wzorzec do GC

ml

2ml

2

 
37

Undekan wzorzec do GC

ml

2ml

1

 
38

Dodekan wzorzec do GC

ml

2ml

1

 
39

Tridekan wzorzec do GC

ml

2ml

1

 
40

Butan-2-on wzorzec do GC

ml

1,5ml

1

 
41

1,3 – Phenylenediamine nr kat. CA 16057900 LGC Standards lub równoważny 

mg

100mg

 1

 
42

2,6 Diaminotoluene nr kat. C 12197800 LGC Standards lub równoważny

mg

250mg

1

 
43

2,4 Diaminotoluene nr kat. C 12197600 LGC Standards lub równoważny 

mg

250 mg

 
44

1,5 Diaminonaphthalene nr kat. CS O-2386

g

1g

1

 

LGC Standards lub równoważny 

 
45

4-Aminophenylether (4,4’-Oxydianiline) nr kat. C 10215000 LGC Standards lub równoważny 

mg

250mg

1

 
46

Bis-(4-aminophenyl)methane (4,4’=Diaminodiphenylmethane) nr kat. C 10648000 LGC Standards lub równoważny 

mg

250mg

1

 

 

 

 

 

 
47

Aniline nr kat. U-RCC-137 LGC Standards lub równoważny 

g

1g

1

 
48

3,3’-Dimethylbenzidine (o-Tolidine) nr kat.

mg

100mg

1

 

 

C 12726000 LGC Standards lub równoważny 

 

 

 

 
49

Wzorzec Tartrazyna

1 g

1g

1

 
50

Wzorzec Żółcień Chinolinowa

1 g

1g

1

 
51

Wzorzec Żółcień Pomarańczowa

1 g

1g

1

 
52

Wzorzec Czerwień Koszenilowa

1 g

1g

1

 
53

Wzorzec Czerwień Allura

1 g

1g

1

 
54

Wzorzec cyny o stężeniu 1000 µg/ml

ml

100ml

1

 
55

FAME Mix C4-C24  SUPELCO nr 18919 lub równoważny

g

0,100g

1

 
56

FAME 37 Comp.  SUPELCO nr 47885-U lub równoważny

ml

1 ml

1

 
57

PUFA No2 SUPELCO nr 47015-U lub równoważny

g

0,100g

1

 
58

Linolenic Acid Metyl Izomer Mix SUPELCO nr 47792 lub równoważny

ml

1ml

1

 
59

Kwas benzoesowy - wzorzec 99,5%

g

1g

4

 
60

Acesulfam K-wzorzec

g

2g

2

 
61

Wzorzec o-ksylen

ml

5 ml

1

 
62

Wzorzec kwasu L (+) askorbinowy czystość ≥ 99,7%

g

2 g

2

 
63

Trichloroeten o stężeniu 100 µg/ml w metanolu do chromatografii gazowej

g

1 ml

1

 

Część nr 2

Wzorce mikrobiologiczne

 

Lp.

Nazwa wzorca

J.m.

Ilość

1.

Cronobacter muytjensii ATCC 51329

opakowanie

1op.

2.

Enterococcus faecalis ATCC 29212

opakowanie

1op.

3.

Proteus mirabilis ATCC 35659

opakowanie

1op.

4.

Campylobacter jejuni ATCC 33291

opakowanie

1op.

Część nr 3

 Materiały odniesienia (chemiczne )

Lp.

Nazwa materiału odniesienia

J.m.

Ilość

1.

Materiał certyfikowany ERM-BB501 Processed meat – Proximates LGC Standards Certifiet lub równoważny

op

1 op

2.

Materiał certyfikowany NIST -2384 Baking chocolate – Fat, fatty acids lub równoważny

op

1(5x91g)

3.

Pył referencyjny o zaw. 2-3 % WKK

g

2g

Część nr 4

Materiały odniesienia (mikrobiologiczne )

Lp.

Nazwa materiału odniesienia

J. m.

Ilość

1.

Materiał odniesienia  dla mikrobiologii żywności zawierający  Escherichia coli O157:H7 (niewerotoksyczna)

1op. zawierające

5 tabletek

1op.

Część nr 5

Odczynniki chemiczne

Lp.

Nazwa produktu

J. m.

Ilość

1

Sody siarczan bezwodny czda

g

100

2

Diwodorofosforan sodu jednowodny czda

g

1000

3

Wodorosiarczan tetrabutyloamonu czda

g

2 x 500 g

4

Metanolowy roztwór HCl (Methanolic HCl) 3 n Supelco nr 33050-U lub równoważny

ml

800

5

 Celite 545 nr kat. 213500460 POCh lub równoważny

g

1000

6

Metanol o czystości gradientowej min. 99,9% (  zawartość wody max 0,02%, kwasowość max.0,0002 meq/g, filtrowany prze filtr 0,2µm

ml

7 x 2,5 l

7

Piasek kwarcowy (ziarnistość 0,3-0,9 mm) nr kat Buchi 37689 lub równoważny

1 op 2,5 kg

2,5

Część nr 6

Akcesoria i materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej

Lp.

Nazwa produktu

J,m.

Ilość

1

Naczynka na rozpuszczalnik do aparatu Soxlet Buchi B-811 Nr kat 37276 lub odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811 z przystawką B 411

szt.

8 szt.

2

Naczynka ze spiekiem do aparatu do hydrolizy nr kat. 37281 lub  odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811 z przystawką B 411

szt.

4 szt.

3

 Szklane rurki zasysające do aparatu do hydrolizy  nr kat. 37380 lub odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811

szt.

4 szt.

4

Naczynka 300 ml do ekstrakcji do aparatu do hydrolizy nr kat. 37377 lub odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811 z przystawką B 411

szt.

4 szt.

II. W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt Wykonawcy.

III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w:

 • Część nr 1 - Wzorce fizyczne / chemiczne;
 • Część nr 2 - Wzorce mikrobiologiczne;
 • Część nr 3 - Materiały odniesienia (chemiczne );
 • Część nr 5 - Odczynniki chemiczne;
 • Część nr 6 - Akcesoria i materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej.

Wykonawca może składać ofertę na całość lub wybrane przez siebie poszczególne pozycje w każdej z w/w części zamówienia.
Na część nr 4 -Materiały odniesienia (mikrobiologiczne ), Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegającą odrzuceniu oferta.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany termin realizacji umowy:

 • do 31 sierpnia 2012 r., przy czym: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od daty pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający może złożyć zamówienia do 31-08-2012 r.

VII.  O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – Zamawiający może żądać, przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej -  Zamawiający może żądać umowy spółki cywilnej po wybraniu ich oferty, a przed zawarciem umowy.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3.
  1. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
   2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,
   3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia,
    oraz :
  2. składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1  lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

Niespełnienie powyższych warunków, bądź niedołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Ponadto do oferty należy dołączyć ofertę cenową sporządzoną według formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

IX.Kryterium oceny ofert: cena 100 % na każdą oferowaną pozycję.

X.  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30 marca 2012 roku do godz. 900 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca2012 roku o godz. 1000 w siedzibie WSSE w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15.

XIII. Termin związania ofertą – 30 dni.

XIV.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XV.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XVI.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

Nr Tytuł załącznika Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1 Ogłoszenie (AAT.272.1.2012-ogloszenie.pdf) pdf 1 693,92 KB 2012-03-20 10:51:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2 SIWZ (AAT.272.1.2012-siwz.pdf) pdf 7 135,58 KB 2012-03-20 10:50:09
Załączniki
Wyjaśnienia i modyfikacje
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
Odwołania
Udzielenie zamówienia
1 Wybór oferty (AAT.272.1.2012 - Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf) pdf 206,86 KB 2012-04-16 11:25:04
1 Informacja o udzieleniu zamówienia (AAT.272.1.2012 -Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf) pdf 2 137,06 KB 2012-04-05 13:43:01
 • Data opublikowania : 2012-03-20 10:49:33
 • Data ostatniej modyfikacji : Dokument nie modyfikowany
 • Informację wprowadził : Marcin Szewczyk
 • Odpowiedzialny za treść : Elżbieta Pietrusińska
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.