BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Pisma elektron.. elektroniczny Doręczanie pism ele..ch do WSSE Szczecin

Doręczanie pism elektronicznych do WSSE Szczecin

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP. jednocześnie informujemu, iż pisma oraz podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście w siedzibie WSSE Szczecin lub listownie, natomiast wybór należy do Interesanta.

W celu skorzystania z usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • posiadanie profilu zaufanego (instrukcja profilu zaufanego, film instruktażowy) ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,

W celu złożenia pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą WSSE Szczecin kliknij w logo ePUAP (adres skrytki: /WSSESZCZECIN/skrytka)
POCZTA ELEKTRONICZNA

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczna na adres: kancelaria@wsse.szczecin.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie możliwe jest do uzyskania tylko i wyłączenie przekazując dokument elektroniczny za pośrednictwem platformy ePUAP.

OSOBIŚCIE

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 - 14:30 do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju numer 02 na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB,
 • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
 • Płyta CD/DVD

Dostaczenie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie możliwe jest do uzyskania tylko i wyłączenie przekazując dokument elektroniczny za pośrednictwem platformy ePUAP.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO WSSE SZCZECIN
 

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. WSSE Szczecin udostępnia dokumenty elektronicznej w formatach wymienionych w punkt 2.
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 37019
 • Data opublikowania : 2012-05-02 08:50:39
 • Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-27 11:12:20
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
 • Informację wprowadził : Szczęsny Piotr
 • Odpowiedzialny za treść : Szczęsny Piotr
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.