BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Praca :: Ogłos..owiskach pracy Nabór na stanowisko..Oddziale Finansowym
Lista artykułów

Nabór na stanowisko stażysta/księgowy w Oddziale Finansowym

Nabór został zakończony.

wymagane kwalifikacje:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru
  • wykształcenie wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 2 lata stażu w księgowości,
  • wykształcenie średnie zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 4 lata stażu w księgowości,
 • dobra znajomość Microsoft Excel, Word, Power Point.

wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem, ewidencją  środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • znajomość zagadnień związanych z  wydatkowaniem budżetowym w układzie zadaniowym;
 • znajomość  sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • znajomość obsługi informatycznego systemu obsługi państwa TREZOR;
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • systematyczność,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziana znajomość programu finansowego SFINKS

Osoby zainteresowane, spełniające wyżej wymienione wymagania, proszone są o składanie ofert do dnia 13 marca 2017r. (curriculum vitae, listu motywacyjnego, kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie) osobiście w kancelarii WSSE w Szczecinie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, bądź faksem na nr 091/46-24-640 lub e-mailem sekretariat@wsse.szczecin.pl

Kandydaci do objęcia stanowiska będącego przedmiotem ogłoszenia są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1.       List motywacyjny;

2.       Życiorys – curriculum vitae;

3.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4.       Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, opinie z poprzednich miejsc pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5 - 6 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 1337
 • Data opublikowania : 2017-03-02 15:00:25
 • Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-03 07:43:51
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
 • Informację wprowadził : Szczęsny Piotr
 • Odpowiedzialny za treść : Czaja Wioletta
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.