BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Praca :: Ogłos..owiskach pracy Nabór na stanowisko..Oddziale Finansowym
Lista artykułów

Nabór na stanowisko księgowy w Oddziale Finansowym

Dyrektor WSSE w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko księgowego.

Nazwa jednostki ogłaszającej konkurs: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7
Określenie stanowiska: Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Rodzaj umowy: pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony
Określenie wymagań związanych ze stanowskiem:

wymagane kwalifikacje:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru
  • wykształcenie wyższe / średnie o profilu ekonomicznym

wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z  wydatkowaniem budżetowym w układzie zadaniowym;
 • ogólna znajomość  zasad  sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • znajomość obsługi programu Word, Exel,

Kandydaci do objęcia stanowiska będącego przedmiotem ogłoszenia są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys – curriculum vitae;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, opinie z poprzednich miejsc pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5 - 6 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 

Kandydaci są zobowiązani do złożenia w/w dokumentów wymienionych w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko księgowego w WSSE w Szczecinie”. Osoby zainteresowane, spełniające wyżej wymienione wymagania, proszone są o składanie ofert do dnia 20 lutego 2018 r. (curriculum vitae, listu motywacyjnego, kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie) osobiście w kancelarii WSSE w Szczecinie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 1114
 • Data opublikowania : 2018-02-06 14:50:43
 • Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-06 14:52:02
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
 • Informację wprowadził : Szczęsny Piotr
 • Odpowiedzialny za treść : Skierkowska Anna
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.